Achtergrond

 1. Spiegels en vensters in de stad voor meer geluk
 2. 1. Spiegels en vensters
 3. 2. De criteria voor Geluksplekken
 4. 3. Het algemeen kader
 5. 18 pijlers van geluk
 6. 9 spiegels
 7. 9 vensters
 8. 4. Een geluksplek in elke stad
 9. 5. Steden van geluk
 10. 6. Hoe herken je een ‘Geluksplek’?
 11. 7. Coördinatie
 12. 8. Enkele concrete voorbeelden
 13. Relaties:
 14. Zingeving:
 15. Waardering:
 16. Geven:

Spiegels en vensters in de stad voor meer geluk

illu2

Geluk kunnen we overal vinden, te beginnen met onze eigen buurt. Soms is het voldoende om op een andere manier te kijken naar gewone plaatsen, verrassende details en onbekende achterkanten. Open je geest voor een nieuwe vorm van toerisme, gedreven door gevoelens die ons oprecht gelukkig kunnen maken: nieuwsgierigheid, waardering, moed, zingeving, passie, dankbaarheid en tevredenheid …

Door ‘Hap Spots’ of ‘Geluksplekken’ te creëren in steden, focussen we ons op sterktes, sleutels en voorwaarden voor een gelukkiger leven. In onze universele zoektocht naar geluk worden inwoners toeristen en toeristen worden inwoners.

Sterke indicatoren die ons geluk voorspellen zijn: de plek waar we geboren zijn, de waardering die we voor onze afkomst kunnen opbrengen, de manier waarop we naar dingen kijken, onze vaardigheid om te “reframen”, verbinden, leren, openheid van geest … ‘Hap Spots’ bieden een spiegel en een venster om meer geluk te vinden en te ontwikkelen.

1. Spiegels en vensters

Deze vorm van toerisme kan geluk bevorderen door het aanbieden van spiegels (voor aandacht en reflectie) en vensters (om onze blik te verruimen en ons te stimuleren om in actie te komen).

Uitvoerig onderzoek in de positieve psychologie (Martin Seligman, Sonja Lyubomirski) toont aan dat zo’n 50% van ons geluk min of meer vastligt (een combinatie van genetica, aanleg, cultuur en opvoeding); 10% hangt af van onze praktische omstandigheden; ongeveer 40% wordt bepaald door onze “mindset”, dat is de manier waarop we naar de dingen kijken en de kleine acties die we ondernemen om ons geluk te verbeteren. Dit laatste stuk is de focus van dit project: ons geluk verhogen door op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken en kleine acties te ondernemen in die richting.

De ambitie: mensen verbinden en versterken (inwoners en toeristen) in hun zoektocht naar geluk om het algemeen geluksgevoel met zo’n 5% te verhogen.

2. De criteria voor Geluksplekken

Elke plek kan een ‘Geluksplek’ zijn. We dragen er extra zorg voor om de begane paden te verlaten en te kiezen voor het onverwachte. Dat kan een bekende toeristische plaats zijn maar in dat geval focussen we bijvoorbeeld op een minder bekend of specifiek detail, aspect of verhaal. Het kan beginnen met een individuele ervaring maar het moet die ook overstijgen. De plek zou ook andere mensen moeten kunnen inspireren.

De doe-tip is cruciaal. Op een specifieke plaats van stilte, moedigen we mensen aan om tien minuten te zwijgen en het effect daarvan te voelen. Op een bepaalde bank in het park, moedigen we mensen aan om iemand aan te spreken over wat hen gelukkig maakt. Op een speelpleintje, stimuleren we je om even mee te voetballen en een doel proberen te maken. Een standbeeld is de aanzet om te reflecteren over onze eigen dankbaarheid en moed. Op welke van onze eigenschappen mogen we best fier zijn en voor wie zouden wij een standbeeld willen oprichten? Enz.

3. Het algemeen kader

Het algemeen kader van de Geluksplekken is gebaseerd op de inzichten van ‘The World Book of Happiness’, onderzoek van 100 professoren uit 50 landen. Auteur en coördinator Leo Bormans ontwierp voor dit project de “18 pijlers van geluk: 9 spiegels en 9 vensters”. De spiegels vertrekken vanuit reflectie, de vensters zijn attitudes om in actie te komen.

18 pijlers van geluk

9 spiegels

 1. Waardering van schoonheid, eenvoud en uitmuntendheid
 2. Dankbaarheid, voor anderen en voor het leven zelf
 3. Tevredenheid, aanvaarding
 4. Emoties, liefde, gevoel, expressie
 5. Moed, veerkracht
 6. Zingeving, betekenis, spiritualiteit, stilte, harmonie
 7. Rechtvaardigheid, eerlijkheid
 8. Bescheidenheid, discretie, voorzichtigheid, nederigheid
 9. Vergevingsgezindheid, genade, mildheid

9 vensters

 1. Verwondering, nieuwsgierigheid, leergierigheid, interesse, open geest
 2. Relaties, vrienden, familie, andere mensen, gemeenschap
 3. Geven, delen, vrijwilligerswerk
 4. Gezondheid, fysisch en mentaal, welzijn
 5. Vreugde, humor, spel, plezier
 6. Passie, enthousiasme
 7. Hoop, optimisme
 8. Doelen, perspectief, actie, ondernemen
 9. Vrijheid, persoonlijke keuzes, verantwoordelijkheid, actief burgerschap

Het algemeen kader is de leidraad voor de keuze van de geluksplekken. En bij elke geluksplek geven we ook aan, welke gelukspijlers op die plek specifiek aan bod komen.

4. Een geluksplek in elke stad

In elke stad of in elk dorp zou één geluksplek kunnen komen. Inwoners kunnen dergelijke plekken nomineren via www.hapspots.org Als een plek geselecteerd wordt, komt ze online. Inclusief eraan gekoppelde tips voor reflectie en actie. In de toekomst is het misschien ook mogelijk om de plekken en de informatie ter plaatse op een of andere manier zichtbaar te maken.

Uiteraard kan je ook plaatsen nomineren die buiten je eigen woonplaats liggen. Waar je goede herinneringen aan hebt, waar je ook andere mensen van wil laten genieten …. in binnen- of buitenland.

5. Steden van geluk

Steden die méér geluksplekken willen verzamelen kunnen dat doen. Daarvoor kan de toeristische dienst het initiatief nemen. Die krijgt hulp, begeleiding en ondersteuning bij de uitwerking van het project.

De buurt en de buurtbewoners worden ambassadeurs van hun eigen ‘Hap Spots’. Het project start met een open oproep aan alle inwoners om suggesties in te dienen voor hun ‘Geluksplekken’ in hun stad of buurt.

illu4

Vrijwilligers in de omgeving van de ‘Geluksplekken’ kunnen zich herkenbaar maken door een sticker of een pin. Ze geven hiermee aan dat ze aanspreekbaar zijn over deze plek en over geluk. Ze krijgen een kleine training in de basisidee van het project en ondersteuning om om te gaan met het algemeen kader, vragen, mogelijkheden, interventies en feedback. Zo worden de ‘Geluksplekken’ een levend netwerk. De plaatsen worden onderhouden, de buurt blijft erbij betrokken en feedback wordt opgevolgd.

6. Hoe herken je een ‘Geluksplek’?

Ofwel staat de geluksplek alleen online en dan zie je er ter plaatse weinig van. Ofwel krijgt ze ook een bord met het logo, ondersteunende tekst en een activerende tip.

logo

In “Steden van Geluk” is het de bedoeling de plekken goed zichtbaar te maken en ze ook te ontsluiten met een brochure, een geluksdoosje, een eigen website …

 Op de centrale website kunnen bezoekers ook reacties en ervaringen kwijt.

7. Coördinatie

Initiatiefnemer en algemeen coördinator van het project is Leo Bormans, Ambassador of Happiness & Quality of Life, auteur van ‘The World Book of Happiness’.

Voor de selectie van de geluksplekken, de uitwerking en de algemene coördinatie zorgt de werkgroep ‘De Ambassade van Geluk’ onder leiding van Leo Bormans.

De website www.hapspots.org biedt meer informatie, achtergrond, inspiratie en een link naar deelnemende steden in de rest van de wereld. Mensen kunnen hier ook hun individuele voorstellen kwijt van hun persoonlijke en inspirerende geluksplekken, gelijk waar ter wereld.

8. Enkele concrete voorbeelden

illu3

Doelen:

Plekken waar mensen zich een bepaald “doel” hebben gesteld en dat ook gerealiseerd hebben

 • een originele succesvolle zaak/bedrijf/winkel (misschien ben je welkom om even met iemand van die zaak te praten over zijn doel …)

 • een standbeeld van iemand die voor zijn doel gevochten heeft (tip: teken even een standbeeld voor jezelf, hoe zou je er staan en met welk attribuut … / fotografeer jezelf naast het standbeeld in een houding die iets zegt over jouw eigen kracht …)

 • een leeropleiding, een bijzondere school

 • een buurtpleintje waar een “doel” staat (a goal): voetballen is niet tegen een bal trappen, je hebt een doel nodig …  (tip: voetbal even mee als er toevallig spelers zijn)

 • oude of recente wegwijzers, mijlpalen, wegen, routes, windhanen … (tip: wat waren voor jou de mijlpalen in je leven …, welke is de weg die jij wil volgen …)

Relaties:

Plekken die mensen verbinden, sociale plaatsen

 • een oude parochiezaal, een vakbondshuis

 • een ontmoetingsplaats voor jongeren, ouderen

 • een speciale zitbank

 • een archief, bv naar onze geschiedenis, onze stambomen (verbinden leggen met je verleden)

 • een speciaal volkscafé

 • een rendez-vous plek waar koppels afspraken of afspreken (achter de kerk, bij een speciale boom …)

 • een plek waar hartjes gekerfd of slotjes gehangen worden

 • kunstwerken rond “de liefde”

 • standbeelden, straatnamen en herinneringen aan mensen die iets sociaals gedaan hebben …

Zingeving:

Plekken waar mensen op zoek gaan naar zingeving, openheid en harmonie ervaren …

 • een speciaal plekje in een kerk, een moskee, een klooster, een gebedshuis (niet het hele gebouw maar bv een plekje waar je de harmonie echt voelt)

 • een stilteplek (tip: maak het hier effectief tien minuten heel stil en ervaar wat er met je gebeurt …)

 • graffiti met bepaalde boodschappen

 • een bijzondere plek met een bijzonder uitzicht

Waardering:

Plekken die onze opmerkingsgave aanscherpen, kleine dingen leren waarderen …

 • Details in bepaalde kunstwerken en gebouwen

 • Details in de natuur, een park

 • De achterkant van dingen

 • Binnenplaatsjes waar je anders nooit komt

 • Volkstuintjes, kleine plantsoenen …

Geven:

Plekken die meer zeggen over delen, geven, schenken, vrijwilligerswerk, hulp …

 • Een originele kringloopwinkel, een oud pandjeshuis,

 • Een speciale offerblok, een plek van offerande

 • Een cadeauwinkel

 • Een centrum voor vrijwilligerswerk

 • Een hulpverleningsdienst, opvangcentrum, tweedehandswinkel, soepbedeling …

 • Een centrum voor hulp aan dieren

 • Iets met “tijd” maken voor elkaar

 • Kunstwerken rond aandacht geven, waardering, appreciatie

Geef een reactie